Takk for deltakelse og engasjement!

Vi er utrolig glade for at så mange valgte å delta på årets Bra By konferanse etter det som har vært vanskelige tider uten å kunne møtes fysisk. Endelig var vi der igjen og endelig kunne felles engasjement for våre byer fylle en hel sal. Ikke minst en stor takk til alle som bidro fraFortsett å lese «Takk for deltakelse og engasjement!»