Våre partnere

Hvordan bygger vi en bra by for fremtiden? En by for alle? En ting er helt sikkert. Vi må samarbeide. På tvers av bransjer, næringer og interesser. Stor takk til våre sponsorer som tror på akkurat det, som inspirerer, deler og engasjerer seg – for en enda bedre by!